new strona główna new gabinet medalów polskich new Moneta nie musi być piękna...
Expand Monety okresu porozbiorowego
Expand Monety niemieckich władz okupacyjnych
Expand Monety Wolnego Miasta Gdańska 1920 - 1939
Expand Monety Rzeczpospolitej Polskiej 1923 - 1939
Expand Monety Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 1949 - 1990
Expand Monety Rzeczpospolitej Polskiej 1990 - 2018

W opracowaniach wykorzystano: